Märkningssystem


Programvaran är utvecklad för mindre och medelstora som har behov av vägning och prismärkning enligt dagens krav som GS1 standard. Programvaran används och fungerar precis lika bra inom livsmedelsföretag som tillverkande industri eller andra branscher.

Registerfunktionens omfattar register för artiklar, produktdeklarationer, priser och kunder.
Formuläret för inmatning av artiklar och kunder anpassas efter respektive kunds behov av information på etiketterna. Anpassning av formuläret sker utan omprogrammering av systemet. Användaren lägger upp artiklar och kunder och kan direkt från formuläret uppdatera samtliga printrar som är nätverksanslutna.
Finns det inget nätverk kan register flyttas till printern med USB minne.
Design av etikettlayouter kan göras med Bartender, Nice Label eller Codesoft.
För mera information, skicka mail till info@labelandprint.se

© Copyright 2020, Label & Print Sweden AB